Chefer behöver mer stöd för att leda på distans

Distansarbete har lett till att chefer fått en mer problemlösande roll. Och att medarbetarna kommer med sina problem alldeles för sent. Foto. Getty Images.

De flesta uppskattar möjligheten att kunna jobba på distans. Men chefer känner sig mer kluvna. Ny forskning visar varför det kan vara svårt att vara chef på distans och vilket stöd de behöver för att klara sitt jobb och trivas bättre.

– Ledarskap i distansarbete är lite bortglömt. De flesta studier handlar om vad medarbetarna tycker, och de är över lag nöjda. Cheferna upplever däremot mer problem, säger forskaren Linda Widar, som i höstas la fram sin doktorsavhandling om distansarbete.

Linda Widar är medicine doktor i arbetshälsovetenskap.

Hon har intervjuat chefer inom akademin om deras erfarenheter av distansarbete före och under pandemin. Resultatet stämmer överens med vad man har sett i andra informations- och kunskapsintensiva organisationer.

Cheferna i studien tvingas lösa en rad problem när medarbetarna helt eller delvis jobbar på distans. Bland annat är det svårare att få insyn i medarbetarbetarnas  arbetsmiljö.

– Det är svårt att veta hur de anställda mår. Att fråga om utrustningen hemma fungerar är enkelt men att fråga hur medarbetaren mår kan kännas som ett intrång, att man snokar och kränker deras integritet.

Här kan du läsa mer om chefsansvar och hur Sveriges Ingenjörer kan stötta dig

”Jag har blivit en papperskorg”

Ett annat problem är att få insyn i medarbetarnas arbete. Ingen chef använde ordet kontrollförlust men Lidna Widar upplever att det var just det som cheferna kände. Medarbetare har ofta regelbunden kontakt med varandra i sitt arbete, men chefer som inte deltar i olika team och arbetsgrupper missar flöden och processer.

En del chefer sa att distansarbete har lett till att de fått en mer problemlösande roll. Och att medarbetarna kommer med sina problem alldeles för sent.

Linda Widar

Linda Widar är medicine doktor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Nu arbetar hon som forskare på Karolinska Institutet och som konsult i eget företag.

Här är Linda Widars doktorsavhandling.

– När det uppstår problem blir det svårt för cheferna att veta varför. De kan känna ett slags utanförskap i organisationer med mycket distansarbete, säger Linda Widar.

Cheferna upplever också att deras egna arbetsuppgifter har förändradrats med en förskjutning mot mer administration. När medarbetarna är mer självständiga och löser fler problem själva minskar ledarskapsdelen av chefsrollen.

Linda Widar menar att arbetsgivare ofta glömmer bort chefernas arbetsmiljö och trivsel och i intervjuerna kom de här frågorna upp.

– Många chefer trivdes inte lika bra med sitt arbete som tidigare. Några sa att de valt att bli chef för att de är intresserade av ledarskap, men övervägde nu att lämna sin chefsroll. En chef sa ”Jag har blivit lite som en papperskorg”.

Stöd till chefer som leder på distans – fem råd till arbetsgivare

Linda Widar har fem råd till arbetsgivare som har en generös policy för distansarbete. Så här kan de bli bättre på att stötta sina chefer:

  1. Kontrollera att cheferna har det praktiska stöd de behöver. De ska veta vart de kan vända sig i frågor om medarbetarnas arbetsmiljö. Den digitala infrastrukturen (datorer, skärmar, uppkoppling och programvaror) kan ta mycket av chefernas tid.
  2. Det är inte ovanligt att arbetsledande chefer känner sig ensamma och de behöver stöd från sina chefer. ”För att kunna ge stöd behöver jag stöd” svarade flera chefer i studien.
  3. Se till att cheferna får möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Det minskar också risken för olika ”regler” för distansarbete inom företaget (för medarbetare med likartade arbetsuppgifter). Ett internt chefsnätverk kan vara en bra lösning.
  4. Se till att kontoret har en bra arbetsmiljö. Många medarbetare väljer att jobba hemifrån eftersom arbetsmiljön på kontoret inte fungerar. Då blir det också svårare för cheferna att få medarbetarna till kontoret.
  5. Chefer som upplever att de saknar verktyg och strategier för att leda medarbetare på distans blir mer restriktiva till distansarbete. Arbetsgivare behöver därför se till att chefer får utbildning, vägledning och riktlinjer för att kunna leda på distans.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Lön, förmåner och trygghet – så fungerar det i Sverige

Lön, förmåner och trygghet – så fungerar det i Sverige

Det inte självklart hur allt fungerar när du kommer från utlandet för att arbeta i Sverige. Fackförbundens roll, kollektivavtalens betydelse och det egna ansvaret – skillnaderna kan vara stora.
Fler artiklar