Studiebidrag till yrkesverksamma och billigare a-kassa – här är nya lagarna

Foto: Getty Images och Most Photos.

Studiebidrag för vidareutbildning, nya turordningsregler, skatteavdrag för avgiften till a-kassan och lägre kostnad för vissa ”gröna” tjänstebilar. Under sommaren infördes flera nya lagar och regler. Läs om dem här.

Ändrade turordningsregler

Den 30 juni 2022 trädde nya Lagen om anställningsskydd i kraft och den 1 oktober börjar den gälla. Nu får tre arbetstagare undantas från turordningen och den som blir uppsagd av personliga skäl får ingen lön, även om det pågår en tvist i arbetsdomstolen. Dessutom försvinner allmän visstidsanställning och ersätts av särskild visstidsanställning. Läs mer om förändringarna av Las i den här artikeln.

Studiestöd för yrkesverksamma

Förändringarna i Las ger också yrkesverksamma ett nytt studiebidrag, ett så kallat omställningsstöd. Maxbeloppet är 21 300 kronor i månaden (men i kombination med extra stöd för alla med kollektivavtal blir det möjligt att få 80 procent av lönen i studiebidrag). Redan 1 oktober kan du skicka din ansökan till CSN och från och med 1 januari 2023 kan du börja studera. Läs mer om det nya studiestödet i den här artikeln.

Skatteavdrag för a-kassan

Den 1 juli infördes ett skatteavdrag på 25 procent på medlemsavgiften till a-kassan. Du behöver inte aktivt göra något själv, a-kassan meddelar Skatteverket och avdraget kommer automatiskt i samband med deklarationen.

Avgiften till Akademikernas a-kassa är 130 kronor i månaden och efter skatteavdraget blir den faktiska kostnaden ungefär 100 kronor.

Ändring av förmånsvärdet för miljöanpassade bil

Den 1 juli sattes förmånsvärdet på tjänstebilar ned med fasta schablonbelopp utifrån bilens miljöteknik:

  • 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar
  • 140 000 kronor för laddhybrider
  • 100 000 kronor för gasbilar
  • Ingen nedsättning för elhybrider eller etanoldrivna bilar

Lagändringen berör bara bilar med ovanstående teknik som registreras från och med 1 juli 2022, äldre bilar påverkas inte. Nedsättningen får inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris, vilket innebär att en elbil med ett nybilspris på 600 000 kronor max kan få en nedsättning med 300 000 kronor.

Tydligare anställningsvillkor

Arbetsgivare får skarpare krav på att arbetstagare ska få viss information när en anställning börjar. Bland annat ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt svar om en arbetstagare begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad. Ändringen gäller från 29 juni.

Fler kan återköpa och flytta livförsäkringar

Rätten till återköp och flytt av individuella livförsäkringar gäller nu oavsett när ett fond- och depåförsäkringsavtal har ingåtts. Tidigare har återköp och flytt endast varit möjliga för avtal som ingåtts efter 1 juli 2007. Avgifterna ska vara samma som för försäkringsavtal som ingåtts efter 1 juli 2007.

Ingen momsdeklaration för företag med  liten verksamhet

Omsättningsgränsen för att vara befriad från moms höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor om året. Det innebär att företag med en omsättning som är lägre än 80 000 kronor inte längre behöver deklarera moms. Syftet är att förenkla för mindre företag och andra aktörer med liten verksamhet.

Nytt fondtorg för premiepensioner

Upphandlingarna av fonder till premiepensionens fondtorg sköts nu av en ny myndighet – Fondtorgsnämnden – som också övervakar och följer upp fondförvaltarna och fonderna. I framtiden kommer antalet valbara fonder begränsas från dagens cirka 470 fonder till 150-200 fonder. Fondtorgsnämnden startade officiellt den 20 juni.

Staten betalar direkt till anställda för etableringsjobb

För subventionerade anställningar har staten tidigare betalat en ersättning till arbetsgivaren. Från den 29 juni kommer staten att i stället betala en ersättning direkt till individen.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

Salary, benefits and social security - that's how it works in Sweden

As someone new to Sweden, it is not obvious how everything works with salary, pensions and uemployment benefit. The role of trade unions, the importance of collective agreements and your own responsibility – the differences can be big, depending on where you come from.
Fler artiklar