Inför praktik och modernisera tentorna på ingenjörsutbildningarna

Tentamensskrivning
Foto: Katja Kircher, Mostphotos

Inför en valfri praktikkurs på alla ingenjörsutbildningar. Och ändra tentorna så att de testar förmågan att tillämpa – inte memorera – kunskaperna. Det är två av förslagen om utbildning i motionerna till höstens Ingenjörsfullmäktige.

I november äger Sveriges Ingenjörers fullmäktige rum, och till det har flera motioner kommit in som rör ingenjörsutbildningarna och ingenjörsstudenter.

En tar upp att många ingenjörsstudenter saknar reella möjligheter att få erfarenhet av ingenjörsyrket under tiden de studerar. Teknologrådet som skrivit motionen vill därför att det införs en valfri praktikkurs på minst 15 högskolepoäng, men utan att utbildningen blir längre.

Teknologrådet föreslår också att Sveriges Ingenjörer ska ta ställning för mer förståelsebaserad examination. De pekar på att i yrkeslivet så använder ingenjörer hjälpmedel för problemlösning, och på motsvarande sätt borde man kunna använda dator och kurslitteratur i högre grad än i dag under tentor.

Under pandemin anpassade många högskolor och universitet tentor och annan examination, till exempel med ”open book”-tentor – att kurslitteraturen kunde användas under tentan. Och det vill Teknologrådet se mer av.

Synas mer på högskolorna och mer logik på matten

En annan motion (från Sveriges Ingenjörer Syd med flera) lyfter fram att Sveriges Ingenjörer behöver vara på plats mer på högskolorna. Att studentmedlemmarna är viktiga för förbundet och att man bör satsa mer på att synas där de är.

Till exempel skulle det kunna handla om att ha Sveriges Ingenjörer-muggar, -servetter och annat på studentkaféerna, ordna gästföreläsningar, vara med på arrangemang och subventionera kaffe för medlemmar.

En annan motion tar upp att matematikundervisningen i grundskolan borde fokusera mer på logik och former av matematik som uppmuntrar nyfikenhet och kreativitet. I stället för att fokusera på aritmetik och att tvinga fram inlärning.

Högre skattefri inkomst

Vi har i tidigare artiklar om motionerna till Ingenjörsfullmäktige skrivit om två motioner som också rör studenter.

I den ena föreslås att Sveriges Ingenjörer tar ställning för en gradvis höjning av grundavdraget för inkomstskatt till två inkomstbasbelopp per år – motsvarande en inkomst på 142 000 kronor. Det innebär att man inte betalar skatt upp till den inkomsten, och avdraget görs automatiskt utan ansökan. Det här skulle bland annat göra att teknologstudenter får möjlighet att minska sitt beroende av studielån.

I den andra motionen föreslås att alla med en teknisk utbildning – även till exempel  teknisk kandidat eller master – ska kunna bli medlemmar i Sveriges Ingenjörer utan att ansöka om undantag.

Röstar i november

Alla motioner bereds nu av Sveriges Ingenjörers förbundskansli och förbundsstyrelse. Sedan är det ledamöterna i Ingenjörsfullmäktige som röstar ja eller nej till motionerna på mötet i november.

I listan här nedanför finns alla motioner (klicka på respektive titel för att läsa hela motionen). De som är med i den här artikeln ligger först i listan. De andra har vi skrivit om i artiklarna:

Du kan också se motionerna på Sveriges Ingenjörers sajt (längst ner på sidan).

Motion  Skriven av en eller flera företrädare för följande listor
Praktik erfarenhet Teknologrådet,
Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap
Verklighetsförankrad examination Teknologrådet
Ökad synlighet på lärosäterna Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Klöver Dam,
Sveriges Ingenjörer Väst
Grundskolans matematik för fokuserad på aritmetik Teknologrådet,
Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap
Välkomna medlemmar med annan akademisk teknisk utbildning Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Sveriges Ingenjörer Väst
Höjt grundavdrag för inkomstskatt Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Sveriges Ingenjörer Väst
All avgift till det allmänna pensionssystemet Sveriges Ingenjörer Syd, Sveriges Ingenjörer Väst
Inbetalning till tjänstepension så länge man är anställd Ericssonlistan
Samarbeta för lokal avtalsmall för optionsprogram Sveriges Ingenjörer Syd, Sveriges Ingenjörer Väst
Samarbeta med Saco om bättre optionsbeskattning Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Sveriges Ingenjörer Väst
Stöd i att tillämpa löneavtalet Scaniaingenjörer för trygghet i förändring,
Saab-listan,
Ericssonlistan, Akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer på Siemens Energy, Sveriges Ingenjörer Syd
Avtalssupport för förtroendevalda Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Klöver Dam,
Sveriges Ingenjörer Väst
Nytt löneavtal med SKR och Sobona Ingenjörer i välfärden
Akademikerförsäkringar ska upphöra med att sälja sjukvårdsförsäkringar Ingenjörer i välfärden
Inför begreppet lönepåslag utöver revision Siemens Energy,
Saab-listan,
Scaniaingenjörer för trygghet i förändring
Om tiotaggarlösning för tjänstepension Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Om banker och försäkringsbolags sammankoppling av lån och tjänstepension Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Planerbar elproduktion i hela landet Sveriges Ingenjörer Syd,
Sveriges Ingenjörer Väst
Om komponentförsörjning Ingenjörer för ett hållbart samhälle,
Erfarna Ingenjörer,
Ingenjörerna i Västmanland Dalarna
Hybridarbete och gränslös arbetstid Ericssonlistan
Rätt åtgärd för mer kompetensutveckling Scaniaingenjörer för trygghet i förändring
Stärk medlemmarna i det livslånga lärandet Ingenjörerna i Västmanland Dalarna,
Klöver Dam,
Erfarna Ingenjörer,
Stockholm Mälardalen
Vad gör Sveriges Ingenjörer för att skapa ramar för hållbart distansarbete? Ingenjörer för ett hållbart samhälle
30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön Ingenjörer i välfärden
Hållbar arbetssituation – hur hälsan påverkas av arbetsbelastningen och konsekvenser av bortförhandlad övertidsersättning Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Lärdomar från omställningar Ericssonlistan
Stöd till medlemmar i rekryteringsprocesser och -tester Bisse Frid, Trafikverket
Använd konfliktfonden för att förvärva padelhallar och ersätta dessa med batteriparker Sveriges Ingenjörer Syd
Byte av formellt namn på engelska Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Klöver Dam
Hur ska lokala klubbar bäst använda de nya kommunikationskanalerna Ericssonlistan
Information in English please Sveriges Ingenjörer Syd,
Saab-listan,
Chefer & Ledarskap,
Scaniaingenjörer för trygghet i förändring,
Klöver Dam,
Sveriges Ingenjörer Väst
Ge ombudsmän i uppdrag att starta och stötta lokalföreningar Ingenjörer i välfärden
Öka valdeltagandet i fullmäktigevalet 2026 Erfarna Ingenjörer
Stöd till listor i fullmäktige Ingenjörer för ett hållbart samhälle,
Erfarna Ingenjörer
Decentralisera kansliet – tjänster utanför Stockholm Sveriges Ingenjörer Väst
Motioner udda år Klöver Dam
Välkomna Sveriges Arkitekter och Naturvetarna Sveriges Ingenjörer Syd,
Sveriges Ingenjörer Väst
Om valberedningen Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Samverkan för bättre påverkan Scaniaingenjörer,
Västmanland-Dalarna,
Erfarna Ingenjörer,
Chefer & Ledarskap,
Ingenjörer för ett hållbart samhälle

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Fem KTH-studenter tävlar i sommarens OS

Fem KTH-studenter tävlar i sommarens OS

När Olympiska spelen i Paris drar i gång den 26 juli finns inte mindre än fem KTH-studenter i den svenska truppen. Vid sommar-OS för tre år sedan fanns en KTH-student bland de tävlande.
Fler artiklar