Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemIngenjörenLåt all pensionsavgift gå till pension – och underlätta för att införa...

Låt all pensionsavgift gå till pension – och underlätta för att införa vinstdelning

Hela pensionsavgiften borde gå till pension – inte bara upp till en lön på 44 405 kronor. Det är ett av förslagen till höstens Ingenjörsfullmäktige, där 12 motioner handlar om lön, pension, optioner och försäkring.

Av arbetsgivaravgiften på 31,42 procent går ungefär en tredjedel till det allmänna pensionssystemet. Men bara upp till en lön på 8,07 inkomstbasbelopp – som i dag motsvarar en månadslön på 44 405 kronor. Över det blir pensionsavgiften en ren skatt.

Det här lyfter Sveriges Ingenjörer Syd och Väst fram i en motion till Ingenjörsfullmäktige. De vill att Sveriges Ingenjörer synliggör problematiken och tar ställning för att all pensionsinbetalning ska komma den enskilda löntagaren till gagn. Läs hela motionen här.

En annan motion, från Ericssonlistan, lyfter fram att det i dag finns en åldersgräns för inbetalningar till tjänstepension i privat sektor. I motionen föreslår de att Sveriges Ingenjörer i kommande avtalsförhandlingar ska driva på så att alla får inbetalningar till tjänstepension så länge man är anställd – och utan att inbetalningarna i tidigare åldrar påverkas negativt.

Läs också Inbetalning till tjänstepension förlängs till 66 år – ”Hade velat få mer”

Få del av värdena som skapas

Två motioner lyfter fram optionsprogram. De skriver att ingenjörer är med och skapar enorma värden i svenska tillväxtbolag – bolag som ofta byter ägare över tid. Det bästa och mest solidariska sättet att få del av de här värdena är att ingenjörerna har ett mindre ägande i bolaget eller rätt till det.

Den ena motionen konstaterar att det för mindre bolag är relativt dyrt juridiskt att införa optionsprogram. För att göra det enklare och billigare borde Sveriges Ingenjörer gå ihop med andra fackförbund, Svenskt Näringsliv och Almega och ta fram konkreta mallar för optionsprogram som arbetsgivare kan använda.

Den andra motionen vill sätta mer kraft bakom Sveriges Ingenjörers ståndpunkt (i det näringspolitiska programmet) att beskattningen av optioner behöver förbättras för att vara konkurrenskraftig på global nivå. Också här skulle det ske genom samarbete med andra, i det här fallet med Saco och förbund inom Saco.

Mer stöd i löneförhandlingar och nytt avtal

Två motioner, som en rad listor i Ingenjörsfullmäktige står bakom, dyker in i behovet av att ge mer stöd till förtroendevalda vid löneförhandlingar på arbetsplatsen.

Lön är svårt, konstaterar de, och pekar på att också arbetsgivarsidan har bristande kunskaper om och förståelse för avtalen. Därför har förtroendevalda en ännu viktigare roll. I motionerna föreslås bland annat att det tas fram ett standardiserat baspaket för statistisk analys av lönerna, en trendrapport, lättfattligt material och att det ställs fler frågor i löneenkäten för att få ett bra underlag.

En motion från Ingenjörer i välfärden lyfter fram att det finns flera problem med avtalen i kommunal och regional sektor. Dels att avtalen inte har någon angiven lönenivå, dels att man i lönestatistiken inte får peka ut eller särredovisa någon region eller kommun. Det här gör att lönerna för ingenjörer släpar efter och motionärerna skriver att ”en förändring är nödvändig för att behålla ingenjörskompetens inom regioner och kommuner”.

Andra motioner föreslår:

  • Att grundavdraget för inkomstskatt höjs. Förutom att ge lägre skatt för dem med lägst inkomster skulle det göra det möjligt för studenter att jobba mer utan att betala skatt.
  • Att Akademikerförsäkringar ska sluta sälja sjukvårdsförsäkringar. Det kan låta bra att få vård snabbare, skriver motionärerna, men det åsidosätter principen att vård ska ges på lika villkor och efter behov. Och det är något som Sveriges Ingenjörer inte ska vara med och sponsra.
  • Att Sveriges Ingenjörer ska ta tag i att en del arbetsgivare rekommenderar anställda att ha en tiotaggarlösning för pension – trots att det finns flera nackdelar med det.
  • Att banker och försäkringsbolag som uppmanar till byte av tjänstepensionsförsäkring om man söker lån hos dem ska bli diskvalificerade i upphandling av tjänstepensioner – eftersom risken för den enskilda är att man får en sämre framtida tjänstepension.
  • Att begreppet löneglidning ska bytas mot ”lönepåslag utöver revision” – för att det är svårt att applicera vid sifferlösa avtal och försvårar jämförelser med andra.

Röstar i november

Alla motioner bereds nu av Sveriges Ingenjörers förbundskansli och förbundsstyrelse. Sedan är det ledamöterna i Ingenjörsfullmäktige som röstar ja eller nej till motionerna på mötet i november.

I listan här nedanför finns alla motioner (klicka på respektive titel för att läsa hela motionen). De som är med i den här artikeln är de 12 första i listan. De andra har vi skrivit om i artiklarna:

Du kan också se motionerna på Sveriges Ingenjörers sajt (längst ner på sidan).

Motion  Skriven av en eller flera företrädare för följande listor
All avgift till det allmänna pensionssystemet Sveriges Ingenjörer Syd, Sveriges Ingenjörer Väst
Inbetalning till tjänstepension så länge man är anställd Ericssonlistan
Samarbeta för lokal avtalsmall för optionsprogram Sveriges Ingenjörer Syd, Sveriges Ingenjörer Väst
Samarbeta med Saco om bättre optionsbeskattning Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Sveriges Ingenjörer Väst
Stöd i att tillämpa löneavtalet Scaniaingenjörer för trygghet i förändring,
Saab-listan,
Ericssonlistan, Akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer på Siemens Energy, Sveriges Ingenjörer Syd
Avtalssupport för förtroendevalda Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Klöver Dam,
Sveriges Ingenjörer Väst
Nytt löneavtal med SKR och Sobona Ingenjörer i välfärden
Höjt grundavdrag för inkomstskatt Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Sveriges Ingenjörer Väst
Akademikerförsäkringar ska upphöra med att sälja sjukvårdsförsäkringar Ingenjörer i välfärden
Inför begreppet lönepåslag utöver revision Siemens Energy,
Saab-listan,
Scaniaingenjörer för trygghet i förändring
Om tiotaggarlösning för tjänstepension Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Om banker och försäkringsbolags sammankoppling av lån och tjänstepension Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Planerbar elproduktion i hela landet Sveriges Ingenjörer Syd,
Sveriges Ingenjörer Väst
Om komponentförsörjning Ingenjörer för ett hållbart samhälle,
Erfarna Ingenjörer,
Ingenjörerna i Västmanland Dalarna
Hybridarbete och gränslös arbetstid Ericssonlistan
Rätt åtgärd för mer kompetensutveckling Scaniaingenjörer för trygghet i förändring
Stärk medlemmarna i det livslånga lärandet Ingenjörerna i Västmanland Dalarna,
Klöver Dam,
Erfarna Ingenjörer,
Stockholm Mälardalen
Vad gör Sveriges Ingenjörer för att skapa ramar för hållbart distansarbete? Ingenjörer för ett hållbart samhälle
30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön Ingenjörer i välfärden
Hållbar arbetssituation – hur hälsan påverkas av arbetsbelastningen och konsekvenser av bortförhandlad övertidsersättning Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Lärdomar från omställningar Ericssonlistan
Stöd till medlemmar i rekryteringsprocesser och -tester Bisse Frid, Trafikverket
Använd konfliktfonden för att förvärva padelhallar och ersätta dessa med batteriparker Sveriges Ingenjörer Syd
Välkomna medlemmar med annan akademisk teknisk utbildning Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Sveriges Ingenjörer Väst
Byte av formellt namn på engelska Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Klöver Dam
Hur ska lokala klubbar bäst använda de nya kommunikationskanalerna Ericssonlistan
Information in English please Sveriges Ingenjörer Syd,
Saab-listan,
Chefer & Ledarskap,
Scaniaingenjörer för trygghet i förändring,
Klöver Dam,
Sveriges Ingenjörer Väst
Ge ombudsmän i uppdrag att starta och stötta lokalföreningar Ingenjörer i välfärden
Öka valdeltagandet i fullmäktigevalet 2026 Erfarna Ingenjörer
Stöd till listor i fullmäktige Ingenjörer för ett hållbart samhälle,
Erfarna Ingenjörer
Decentralisera kansliet – tjänster utanför Stockholm Sveriges Ingenjörer Väst
Motioner udda år Klöver Dam
Välkomna Sveriges Arkitekter och Naturvetarna Sveriges Ingenjörer Syd,
Sveriges Ingenjörer Väst
Om valberedningen Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Samverkan för bättre påverkan Scaniaingenjörer,
Västmanland-Dalarna,
Erfarna Ingenjörer,
Chefer & Ledarskap,
Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Praktik erfarenhet Teknologrådet,
Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap
Verklighetsförankrad examination Teknologrådet
Ökad synlighet på lärosäterna Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Klöver Dam,
Sveriges Ingenjörer Väst
Grundskolans matematik för fokuserad på aritmetik Teknologrådet,
Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap

Karin Thorsell

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Stressen ökar på Chalmers: ”Det märks att vi är färre”

0
Neddragningarna på Chalmers har fått konsekvenser för medarbetarnas arbetsmiljö. Facket får nu signaler om att arbetsbelastningen ökar och stressnivån blivit högre för de anställda.

Tre ingenjörer: Så tog vi steget till eget

0
Friheten att välja uppdrag att kunna styra över sin tid är två goda skäl att bli egenkonsulter. Ingenjörerna Martin Lindahl, Tommy Oldebäck och Jerker Bergström delar med sig av sina erfarenheter.
Ingenjörsfullmäktige 2022

Lång debatt om kortad arbetstid

0
Hur radikalt ska Sveriges Ingenjörer vara i kraven på kortad arbetstid? På Ingenjörsfullmäktige blev det lång debatt om det, om lön och om matte i skolan.

More information for members in English

0
The annual congress of The Swedish Association of Graduate Engineers has decided to translate more information material for the members into English.
KTH

Färre tog ingenjörsexamen förra året

0
Nästan exakt 500 personer färre tog en ingenjörsexamen under det gångna läsåret jämfört med året före. Ändå var det många: 5 000 fler än i slutet av 1970-talet och 2 000 fler än i mitten av 1990-talet.

”Rejäla fakta när vi ska argumentera för våra löner”

0
Trovärdig statistik är ett av de viktigaste verktygen i den kommande löneförhandlingen. De två Akademikerföreningar som förra året var bäst på att skicka in sina svar var Arriver Software och Ljungby kommun.

Börsras kan påverka pensionen – här är expertens råd

0
Börsen faller, men hur påverkar det egentligen min framtida pension? Läs pensionsekonomens tips på vad du ska ta reda på och hur du bör agera.

Akademiker inom handeln ingår i stort forskningsprojekt

0
Hur är det att jobba i handeln? Det ska forskare vid Stockholms universitet ta reda på. Enkäter kommer skickas till över 20 000 anställda, bland dem medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

CSN varnar: Se upp för dyra misstag med studielånen

0
Varje år får mer än 35 000 studerande återkrav för att de fått för mycket studiemedel. Nu varnar CSN för de vanligaste misstagen.
Malin Cronqvist

Dagbok från hållbarhetschefen på Svea Solar

1
I maj blev ingenjören Malin Cronqvist solenergibolaget Svea Solars första hållbarhetschef. Här är hennes dagbok från en vecka på jobbet.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Kan jag bli tvingad att ta semester i jul?

1
Kan konsultföretag verkligen tvinga sina medarbetare att ta ut semester till jul? Ombudsmannen reder ut frågan.