Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemArbetslivSveriges Ingenjörer Syd och Väst: Ta ställning för ett elprisområde

Sveriges Ingenjörer Syd och Väst: Ta ställning för ett elprisområde

Sveriges Ingenjörer bör ta ställning för att Sverige bara ska ha ett elprisområde. Det föreslår Sveriges Ingenjörer Syd och Väst i en av de 39 motioner som kommit in till Ingenjörsfullmäktige.

”Motionsförfattarna vill förmedla behovet av att vi som förbund tar tydlig ställning i en fråga som vi anser är viktig för såväl svenska företags långsiktiga konkurrenskraft som våra medlemmars privatekonomiska verklighet.”

Så står det i motionen som Sveriges Ingenjörer Syd och Sveriges Ingenjörer Väst skrivit inför Ingenjörsfullmäktige i november.

De vill två saker med motionen: dels att förbundet driver på för att dagens fyra elområden ska harmoniseras till ett. Dels för att Sverige ska ha planerbar elproduktion i hela landet.

Motionärerna tycker inte att Sveriges Ingenjörer ska peka ut specifika energislag eller teknik, men ”som inspiration” pekar de på att en planerbar elproduktion kan handla om att vind- och solanläggningar alltid ska kombineras med lokal ellagring, att bygga toriumreaktorer och fjärde generationens kärnkraft, att ha suprakonduktivitetsledningar (för att inte ha energiförluster vid transporter) och att Sverige åtminstone ska ha en strategi för kommersiella fusionsreaktorer. (läs hela motionen här)

Samarbeta för att lösa komponentbristen

En annan motion går in på industrins problem med ökade priser och brist på allt från råvaror till elektronikkomponenter. Motionärerna menar att är svårt för relativt små svenska företag att hävda sig mot större aktörer.

Då skulle det hjälpa med mer samarbete – kanske gemensamma inköpsbolag med mera. ”Med all respekt för konkurrenslagstiftningen så kan det finnas mycket potentiell win-win med att olika delar av svensk industri samarbetar”, skriver motionärerna som vill att Sveriges Ingenjörer tar en aktiv roll i att skapa sådana samarbeten.

Distansarbete och kompetensutveckling

Flera andra motioner handlar om distansarbete och kompetensutveckling.

Till exempel lyfter Ericssonlistan att distansarbete kan göra att internationella företag ökar kraven på att vara tillgänglig för möten nästan vilken tid på dygnet som helst. Därför vill de att Sveriges Ingenjörer jobbar fram förslag för hur man möter det, som man sedan kan driva som krav att få in i avtalen.

En annan motion lyfter att Sveriges Ingenjörer borde jobba mer för att den kunskap som finns om distansarbete förs ut till medlemmar och lokala klubbar så att man får villkor i världsklass vad gäller distansarbete.

Scaniaingenjörer lyfter att många medarbetare upplever brist på tid för kompetensutveckling och vill att Sveriges Ingenjörer utreder vilka åtgärder som faktiskt leder till att fler timmar kan läggas på kompetensutveckling.

En annan motion tar upp att Sveriges Ingenjörer borde ge medlemmarna mer hjälp i att hitta utbildningar för att kompetensutveckla sig under arbetslivet.

Arbetsbelastning, omställning och ironi

Att Sveriges Ingenjörer ska verka för att införa 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön är ämnet i ytterligare en motion. Det är samma innebörd som i en motion på Ingenjörsfullmäktige 2018. Den gick inte igenom men diskussionen väckte nya tankar och en majoritet beslutade att förbundsstyrelsen skulle ta fram underlag för att fortsätta diskussionen om ingenjörers arbetstid.

En annan motion tar upp arbetsbelastningen för ingenjörer – och hur inte minst nyexaminerade känner press att prestera mer än vad tjänsten innebär. Motionärerna vill att förbundet både utreder hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av arbetsbelastningen och se över konsekvenserna av att förhandla bort sin övertidsersättning.

Ytterligare en motion vill att förbundet kartlägger hur arbetsgivare gjort omställningar i stället för uppsägningar (och till exempel använt omplaceringar eller olika sätt att hjälpa medarbetare hitta nya jobb) och förmedla insikterna om det.

En motion kritiserar hur arbetsgivare använder tester innan de kallar jobbsökande till intervju – och att det kan leda till att vissa ingenjörer hela tiden väljs bort. Motionären anser att Sveriges Ingenjörer ska ta fram krav som förtroendevalda bör ställa ”gällande rekryteringsprocesser och -tester hos arbetsgivare, så att medlemmarna får bästa möjliga förutsättningar att komma till sin rätt i dagens rekryteringsprocesser”.

Läs mer i artikeln Facklig kritik mot tester vid rekrytering 

En motion vill undersöka fullmäktigeledamöternas förmåga att ha roligt och hantera ironi. Den väcker förslaget att använda förbundets konfliktfond till att förvärva padelhallar och ersätta dem med batteriparker.

Röstar i november

Alla motioner bereds nu av Sveriges Ingenjörers förbundskansli och förbundsstyrelse. Sedan är det ledamöterna i Ingenjörsfullmäktige som röstar ja eller nej till motionerna på mötet i november.

I listan här nedanför finns alla motioner (klicka på respektive titel för att läsa hela motionen). De som är med i den här artikeln är de 11 första i listan. De andra har vi skrivit om i artiklarna:

Du kan också de motionerna på Sveriges Ingenjörers sajt (längst ner på sidan).

Motion  Skriven av en eller flera företrädare för följande listor
Planerbar elproduktion i hela landet Sveriges Ingenjörer Syd,
Sveriges Ingenjörer Väst
Om komponentförsörjning Ingenjörer för ett hållbart samhälle,
Erfarna Ingenjörer,
Ingenjörerna i Västmanland Dalarna
Hybridarbete och gränslös arbetstid Ericssonlistan
Rätt åtgärd för mer kompetensutveckling Scaniaingenjörer för trygghet i förändring
Stärk medlemmarna i det livslånga lärandet Ingenjörerna i Västmanland Dalarna,
Klöver Dam,
Erfarna Ingenjörer,
Stockholm Mälardalen
Vad gör Sveriges Ingenjörer för att skapa ramar för hållbart distansarbete? Ingenjörer för ett hållbart samhälle
30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön Ingenjörer i välfärden
Hållbar arbetssituation – hur hälsan påverkas av arbetsbelastningen och konsekvenser av bortförhandlad övertidsersättning Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Lärdomar från omställningar Ericssonlistan
Stöd till medlemmar i rekryteringsprocesser och -tester Bisse Frid, Trafikverket
Använd konfliktfonden för att förvärva padelhallar och ersätta dessa med batteriparker Sveriges Ingenjörer Syd
Välkomna medlemmar med annan akademisk teknisk utbildning Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Sveriges Ingenjörer Väst
Byte av formellt namn på engelska Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Klöver Dam
Hur ska lokala klubbar bäst använda de nya kommunikationskanalerna Ericssonlistan
Information in English please Sveriges Ingenjörer Syd,
Saab-listan,
Chefer & Ledarskap,
Scaniaingenjörer för trygghet i förändring,
Klöver Dam,
Sveriges Ingenjörer Väst
Ge ombudsmän i uppdrag att starta och stötta lokalföreningar Ingenjörer i välfärden
Öka valdeltagandet i fullmäktigevalet 2026 Erfarna Ingenjörer
Stöd till listor i fullmäktige Ingenjörer för ett hållbart samhälle,
Erfarna Ingenjörer
Decentralisera kansliet – tjänster utanför Stockholm Sveriges Ingenjörer Väst
Motioner udda år Klöver Dam
Välkomna Sveriges Arkitekter och Naturvetarna Sveriges Ingenjörer Syd,
Sveriges Ingenjörer Väst
Om valberedningen Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Samverkan för bättre påverkan Scaniaingenjörer,
Västmanland-Dalarna,
Erfarna Ingenjörer,
Chefer & Ledarskap,
Ingenjörer för ett hållbart samhälle
All avgift till det allmänna pensionssystemet Sveriges Ingenjörer Syd, Sveriges Ingenjörer Väst
Inbetalning till tjänstepension så länge man är anställd Ericssonlistan
Samarbeta för lokal avtalsmall för optionsprogram Sveriges Ingenjörer Syd, Sveriges Ingenjörer Väst
Samarbeta med Saco om bättre optionsbeskattning Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Sveriges Ingenjörer Väst
Stöd i att tillämpa löneavtalet Scaniaingenjörer för trygghet i förändring,
Saab-listan,
Ericssonlistan, Akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer på Siemens Energy, Sveriges Ingenjörer Syd
Avtalssupport för förtroendevalda Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Klöver Dam,
Sveriges Ingenjörer Väst
Nytt löneavtal med SKR och Sobona Ingenjörer i välfärden
Höjt grundavdrag för inkomstskatt Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Sveriges Ingenjörer Väst
Akademikerförsäkringar ska upphöra med att sälja sjukvårdsförsäkringar Ingenjörer i välfärden
Inför begreppet lönepåslag utöver revision Siemens Energy,
Saab-listan,
Scaniaingenjörer för trygghet i förändring
Om tiotaggarlösning för tjänstepension Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Om banker och försäkringsbolags sammankoppling av lån och tjänstepension Ingenjörer för ett hållbart samhälle
Praktik erfarenhet Teknologrådet,
Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap
Verklighetsförankrad examination Teknologrådet
Ökad synlighet på lärosäterna Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap,
Klöver Dam,
Sveriges Ingenjörer Väst
Grundskolans matematik för fokuserad på aritmetik Teknologrådet,
Sveriges Ingenjörer Syd,
Chefer & Ledarskap

Karin Thorsell

2 KOMMENTARER

  1. Gällande planerbar el så är motionen ett politiskt ställningstagande som skulle vara till fördel för kärnkraften om det realiserades. Här bör sveriges ingenjörer avstå från att ta ställning.

  2. Gällande elprisområden så löser vi väl inte något problem att införa ett gemensamt elområde
    Lösningen borde vara att bygga bort flaskhalsarna..
    Känns väldigt lustigt att ett sådant förslag kommer från ingenjörer… Förstår att politiker håller på med populism men att ingenjörer väljer att bortse från verkligheten är ju verkligen inte bra.

Lämna ett svar till Ingenjören Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Randstad och Manpower

Ensamma i sin bransch om att ha lokalt akademikerfack

0
När det är gnissel på jobbet är det bra med ett lokalt fack. Det tycker både fack och arbetsgivare på Manpower Group och Randstad. Ändå är de de enda i bemanningsbranschen som har en Akademikerförening.

29 råd till ingenjörer från andra länder som är nya i Sverige

0
Ingenjören bad fyra utländska ingenjörer som kom till Sverige för flera år sedan om deras bästa tips till utländska ingenjörer som är nyanlända.

29 tips for engineers newly arrived in Sweden

0
Ingenjören asked four engineers from abroad for their best tips for foreign engineers who are newly arrived in Sweden.

Rehab med VR gör träningen effektivare

0
När patienter med smärta i nacke och axlar får träna med hjälp av VR blir träningen roligare. För fysioterapeuten innebär den digitala tekniken dessutom helt nya sätt att arbeta.
Sommarjobbare

Så här säger företagen om sommarjobb för ingenjörsstudenter

0
Hur tänker företag om sommarjobb för ingenjörsstudenter? Vad behöver de? Hur många tar de in? Och vad tycker de man ska tänka på? Här svarar fem tekniktunga företag.

Spanien prövar fyra dagars arbetsvecka

0
I Spanien startar ett försök med fyra dagars arbetsvecka med bibehållen lön. Fler länder i Europa är på gång eller har redan infört kortare arbetsvecka. Frågan debatterades också på Ingenjörsfullmäktige i november.
Intervju för sommarjobb

Så får du sommarjobb – 15 tips till ingenjörsstudenter

0
Hur gör man för att få ett sommarjobb där man får använda sina ingenjörskunskaper? Eller för att få ett sommarjobb över huvud taget? Här ger en professor, en studievägledare och en karriärvägledare sina bästa råd.

Hur kallt får det egentligen vara på kontoret?

0
Kyliga kontor gör inte bara att vi fryser, det sänker också vår koncentrationsförmåga och kan påverka hälsan. Så hur kallt får det egentligen vara på kontoret?

Studenternas kaminer ger värme i Ukraina

0
Strax innan jul bjöd studenter vid Linköpings universitet in till en svetskväll till förmån för Ukraina. Resultatet blev 32 vedkaminer som nu sprider värme i Ukraina. 

Så jobbar du effektivare – bästa apparna för ”att göra-listor”

0
I det hybrida arbetslivet är det viktigt att få struktur för att hålla effektiviteten uppe. En kalender kopplad till en ”att göra-lista” är som en bibel, säger effektivitetsexperten Jan Winstedt.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Kvinna som är uttråkad på jobbet

Sex råd – så gör du när jobbet inte känns kul längre

5
Blir det inte bättre än så här? Är det här vad jag ska jobba med resten av livet och just här, på den här...